• Stacks Image 185819
  • Stacks Image 185821
  • Stacks Image 185823
  • Stacks Image 185876

Kalkense Meersentocht zaterdag 11/08/2018

Op zaterdag 11 augustus richten we onze jaarlijkse Kalkense Meersentocht in.
De tocht start vanuit Zaal Skala, Colmanstraat 51 te Kalken. Men kan starten vanaf 7.30 tot 15u. Stil is het nooit in Vlaanderen. Toch zijn er plekjes die hun best doen beschavingsgeluiden op de achtergrond te duwen. De Kalkense Meersen vlakbij Kalken, Laarne en Schellebelle is er één van.

Kalkense Meersentocht is … wandelen langs de Schelde en door een erkend natuurreservaat. Met 800 hectare aaneengesloten vochtig grasland, vormen de Kalkense Meersen één van de grootste overblijfselen van de Scheldemeersen. Meersen zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier, vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de weilanden afgebakend met knotwilgen. Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven. De Kalkense Meersen hebben hun natuurlijke rijkdom te danken aan de Schelde die het gebied sinds mensenheugenis beïnvloedt. Maar die rijke natuur wordt bedreigd. Vele jaren geleden werd op de Kalkenvaart een pompgemaal ingeplant. Deze krachtige pompen houden het waterpeil in de meersen kunstmatig laag. Zoals op vele andere plaatsen kwam daarmee een einde aan hun eeuwenoude functie als waterbergingsgebied. Hierdoor verloren de Kalkense Meersen veel van hun aantrekkelijkheid voor de typische vochtminnende planten en dieren van de meersen.

Wie in het verleden de Kalkense Meersen bezocht, zal zich vandaag niet meer herkennen. Links van Aard is niets veranderd, rechts is het hele gebied ‘gekuist’. Dit is een gevolg van de uitvoering van het Sigmaplan. Het Sigmaplan steunt op twee principes. Ten eerste worden langs de Schelde en haar zijrivieren dijken verhoogd en verstevigd. Ten tweede komt er in het hele gebied een ketting van gecontroleerde overstromingsgebieden om het water te bergen. Daar wordt het water tijdelijk en op een gecontroleerde manier opgeslagen als een hoge vloedgolf de Schelde binnenrolt, of als het hevig regent. Het Sigmaplan past helemaal in die filosofie van ‘ruimte voor water’. Zo worden onder meer woonkernen beter beschermd tegen wateroverlast.
Het Sigmaplan is vandaag nodig en zal reeds zijn nut bewezen hebben na de vele onweders en in de toekomst nog veel meer. Door de klimaatverandering worden regenbuien intenser, komen er meer stormvloeden en stijgt de zeespiegel nog. Meer gevaarlijke hoogwaterstanden in de getijdenrivieren zijn dus een realiteit waar we ons maar beter goed op voorbereiden. Dit plan biedt de ruime regio rond de Schelde een betere bescherming tegen overstromingen door gebieden te creëren waar het water vrij spel heeft. Bossen en weekendhuisjes hebben daarom plaats gemaakt voor plassen, slikken- en schorrengebied en natte hooilanden

De Schelde is overigens nooit ver weg. Van op de dijk heeft de wandelaar een prachtig overzicht op het hele meersengebied

Afstanden: 6-9-12-16-19-22-28-31 KM

Kalkense Meersentocht
Stacks Image 514
Stacks Image 516
Stacks Image 550
Stacks Image 954
Stacks Image 697
Stacks Image 531

HitCounter

91.146