WANDELLUSSEN IN DE PINTE VAN 9 JANUARI TOT 7 FEBRUARI 2021.3 LUSSEN VAN 6,15 – 7,65 – 8,45 KM VERTREKKEND VANAF SPORTHAL POLDERBOS.
INFO VAN DE TOCHTEN ZIJN TE VINDEN OP EEN GEMEENTELIJK BORD AAN DE FIETSSTALLING VAN DE SPORTHAL.
LUS 1 VAN 6,15 KM IS TOEGANKELIJK VOOR ROLWAGENS.
OP DE WERKDAGEN IS ER IN DE SPORTHAL MOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE TOILETTEN.
TIJDENS HET WEEKEND, ENKEL ALS ER AKTIVITEITEN ZIJN IN DE SPORTZAAL.


LUS 1:
Vertrekt naar rechts richting centrum en school waar onze jaarlijkse Nieuwjaars tocht start. Verder naar OCMW Scheldevelde, Mieregoed en sportaccommodatie Moerkensheide om dan via het fietspad terug naar de start te wandelen.

LUS 2:
Start naar links tot de Bommelstraat naar de Daningsdreef, over de spoorweg aan de Keistraat en terug langs de spoorweg en de Broekstraat naar de Molenhoek. Rond de vijver naar de Twee Dreven, Moeistraat, Keistraat en Berkenlaan terug naar de kleine tunnel en spoorwegovergang terug naar start aan de Polderstraat.

LUS 3:
Start ook rechts zoals lus 1 naar het centrum maar in de Koning Albertlaan splitst die zich af en gaat naar en onder het station door en langs de spoorweg naar het parkbos. De grote weg over en door het park tot de Klossestraat en terug via portaal Grand Noble en knuppelpad aan de Rosdambeek via Oosterdijk naar Keistraat en Accasialaan naar kleine spoorwegtunnel en samen met lus 2 naar het einde aan Polderbos.

Wij wensen aan iedereen een prettig nieuw jaar beginnend met deze enkele uren wandelplezier en hopelijk kunnen we nu een aangenaam wandeljaar zoals voorheen tegemoetzien.

Etienne.