In 1974 geraakten voor het eerst een aantal mensen in de ban van de wandelsport.
Twee jaar later, in 1976, werd door deze mensen overgegaan tot het stichten van een eigen wandelclub.

Op de eerste opmerkelijke deelname van de club moesten we niet lang wachten. Aan de Nationale Wandeldag der Posterijen in Galmaarden werd met 50 leden deelgenomen. Dit was ongeveer het volledige ledenbestand!

De eerste grote eigen wandelorganisatie, genaamd "STROPPENTOCHTEN" had plaats op zondag 14 augustus 1977. Het werd een succes: 932 wandelaars kwamen opdagen waaronder 11 Nederlanders, 7 Engelsen, 2 Duitsers, 2 Fransen en 2 Luxemburgers!

Op 24 februari 1980 werd voor de eerste maal met een busreis uitgepakt, namelijk naar de Nationale Wandeldag te Heverlee: 51 leden maakten de verplaatsing mee.

De eerste grote Nationale en Internationale erkenning kwam er in 1983 n.a.v. de organisatie van de " 1e FAKTEURSTOCHTEN" te Sint - Amandsberg. Onder een stralende zon passeerden 1.605 wandelaars de inschrijvingstafel om nadien de mooiste hoekjes van Sint - Amandsberg en omgeving te leren kennen. Het woordje Internationaal mochten we achteraf zeker op onze organisatie plakken aangezien we een delegatie mochten begroeten van "Wandelsportvereniging Jeugdbelang uit IJzendijke, Nederland" met 17 deelnemers en van "The Crazy Americans uit Oregon U. S. A.." met 9 wandelaars.

De tweede grote erkenning kwam er reeds in 1987. Door de sterk geleverde prestaties van onze vereniging in de wisselbekercompetitie binnen onze federatie, kregen we de eer de " 1e PROVINCIALE WANDELDAG in OOST - VLAANDEREN" te mogen inrichten. Met dit cachet erbij werden onze "5e Internationale Jubileum Fakteurstochten" een overweldigend succes. Niet meer dan 2.887 wandelaars hadden eraan gehouden ons een bezoek te brengen!

1978 - 1988, was een succesrijke legislatuur. Nationaal en Internationaal zijn we een graag geziene wandelclub. Dit alles heeft er toe geleid dat we de openingklassieker van het wandelseizoen 1989, namelijk de "NATIONALE WANDELDAG" mochten inrichten.
Nogmaals was het weer de spelbreker en behaalden we niet het vooropgestelde getal van 13.000 deelnemers. Het werden er uiteindelijk iets minder dan 11.000. Wij konden van een succes over gans de lijn spreken, iedereen was zeer tevreden over de organisatie, de opvang en het parkoers.

Volgende organisaties kwamen er jaarlijks bij:
6 avondwandelingen + 4 wintertochten + de bostocht + Wisselbekertocht
Het ledenbestand breidde gestadig uit, tot boven de 600 leden!
Er werden nog meer busreizen ingelegd, over gans België en zelfs naar onze buurlanden, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Aan deze reizen kunnen alle leden, aan zeer democratische prijzen deelnemen. Ook met vakantiereizen met o.a. Oostenrijk, Engeland en Duitsland.

Het resultaat van deze uitslagen heeft tot het gevolg dat wij in 1998 voor de 2de maal de Provinciale Wandeldag Oost-Vlaanderen mogen inrichten en in 1999 voor de 2e maal de Nationale Wandeldag. Onder een stralende zon stapten ruim 13.000 wandelaars in en rond de groene gemeente Merelbeke.

Door het steeds maar groter wordend aantal wandelclubs verkozen wij onze maatschappelijke zetel definitief over te brengen naar Merelbeke, zodat wij over een wandelgebied kunnen beschikken dat nog grotendeels landelijk is. Ons doel was ook in de gemeente Merelbeke, die tot op dat ogenblik nog geen volwaardige wandelclub had, de wandelsport te promoten.
Op 1997-98 startten wij onder een nieuwe clubnaam, "POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE v.z.w." Tevens zal onze wisselbekertocht de "Fakteurstochten" veranderen in "Merelbeekse Wandeltocht"..